Prezentujemy Sprawozdanie Roczne (Annual Report 2017 - wersja anglojęzyczna) z działalności badawczej i badawczo-wdrożeniowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w roku 2017. Zachęcamy do lektury.