Spotknie z NCBC

Drodzy Studenci,

Przekazujemy informacje dotyczące rekrutacji studentów PW (wszystkie Wydziały) do Wojsk Ochrony Cyberprzestrzeni. Spotkanie informacyjne z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni planowane jest na wtorek 14 XII, godz. 10:30 w trybie online.

Link do spotkania

Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do Studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. Czas trwania: ok. 60 min. + 20-30 min. na pytania ze strony uczestników.

Tematyka dotyczyć będzie sposobów wstąpienia do armii oraz korzyści i możliwości rozwoju związanych z pełnieniem służby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni:

• Historia oraz struktura i zadania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,

• Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

• Przyczyny oraz proces ich tworzenia,

• Sposoby prowadzące do zostania żołnierzem zawodowym,

• Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej,

• Praca w NCBC jako pracownik cywilny

Dodatkowe informacje tutaj.

Zapraszamy!

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studenci.