Spotkanie wigilijne 2016

W poniedziałek, 19 grudnia, odbyło się coroczne spotkanie wigilijne pracowników, pracowników emerytowanych i doktorantów Wydziału. Dziekan Wydziału, prof. Eugeniusz Molga, złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

Podczas spotkania nastąpiło pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę, pań Hanny Kwaśnej i Krystyny Janus z Biblioteki Wydziałowej, panów Andrzeja Dąbrowy, Krzysztofa Góreckiego i Edmunda Krzesiewicza z Warsztatu Mechanicznego oraz pana Wojciecha Wąszewskiego z Działu Zaopatrzenia. Dziekan przekazał Im listy z podziękowaniami za długoletnią i owocną pracę na rzecz Wydziału.

Spotkanie było jak zwykle okazją do podzielenia się opłatkiem, rozmów, szczególnie z pracownikami emerytowanymi oraz skosztowania wyśmienitych potraw wigilijnych.

Przeprowadzona została też aukcja charytatywna. Aukcję prowadził prof. Marek Henczka. Licytowane były przedmioty, które na ten cel przekazali pracownicy i doktoranci Wydziału. Wynik aukcji był lepszy niż rok temu. Uzyskaną kwotę 4 098 zł przekazaliśmy na rzecz dzieci z rodzin zastępczych, którymi opiekuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci.