Spotkanie wigilijne 2015

17 grudnia 2015 roku odbyło się, zgodnie z coroczną tradycją, spotkanie wigilijne pracowników czynnych i emerytowanych oraz doktorantów Wydziału. Dziekan Wydziału, prof. Eugeniusz Molga, złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne po czym nastąpiło wzajemne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Wspaniałe potrawy wigilijne przygotował bufet wydziałowy "1 bar".

 

W tym roku nowym elementem naszego spotkania była aukcja charytatywna. Pracownicy i doktoranci Wydziału wsparli dzieci z rodzin zastępczych, którymi opiekuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Zebrano kwotę 3205 zł! Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały dary do licytacji i wzięły udział w aukcji oraz liczymy na podobną hojność za rok.

 

Fotografie: Marcin Krokowski dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy.