Spotkanie informacyjne - studia II stopnia

Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia rozpoczynających się w lutym 2022 roku odbędzie się we czwartek, 9 grudnia 2021 r. o godz. 15.15 w audytorium AII. Na spotkaniu zostaną przedstawione między m. in.:

- specjalności studiów II stopnia i przedmioty specjalnościowe,

- zasady i procedury dyplomowania na studiach inżynierskich,

- zasady rekrutacji na studia II stopnia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami magisterskimi na WIChiP PW, a w szczególności studentów 7 semestru studiów inżynierskich.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studenci.