Serduszko Nikosia - świąteczna zbiórka charytatywna WIChiP

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej "Venturi", Wydziałowa Rada Samorządu IChiP oraz Pracownicy i Doktoranci Wydziału zapraszają do wzięcia udziału w zbiórce prowadzonej przez Fundację na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis. Wspieramy malutkiego Nikosia, który urodził się z poważną wadą serca, jest po operacji, ale nadal potrzebuje wielu kosztownych zabiegów i terapii.

W naszej świątecznej akcji można wziąć udział w następujący sposób:

  • kupując ciasta oraz IChiPowe bombki na Kiermaszu Świątecznym, który odbędzie się 15 oraz 16 grudnia w godzinach 9:00-16:00 w głównym holu Wydziału;
  • przekazując datki do puszki w sekretariacie Wydziału do 21 grudnia - zebrane środki zostaną wpłacone na konto Fundacji Cor Infantis;
  • wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto Fundacji Cor Infantis nr 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z tytułem przelewu: Nikodem Jałowiecki
  • przekazanie 1% podatku KRS 0000290273 Cel szczegółowy: Nikodem Jałowiecki.

Zapraszamy do udziału!

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, pracownicy.