Termin wydarzenia: 
13-15.10.2016

W dniach 13-15.10.2016 w Białobrzegach odbyło się Seminarium Naukowe Doktorantów Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych PW. W ramach Seminarium słuchacze pierwszych lat studiów doktoranckich Wydziałów: Chemicznego, Inżynierii Materiałowej oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej zaprezentują tematykę swoich badań i będą dyskutować o możliwości prowadzenia wspólnych prac naukowych w ramach Szkoły ZTChiM PW. Program Seminarium.

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3