Termin wydarzenia: 
16.04.2021

W dniu 16.04.2021 w godz. 9:00-15:00 za pośrednictwem MS TEAMS odbędzie się seminarium w pt. "BioTech4Med - Inżynieria biomedyczna i biotechnologia w medycynie jutra”, organizowane w ramach IDUB POB "Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna". Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt mailowy na adres: pob.bib@pw.edu.pl.

Program seminarium:

PROGRAM

Godzina

 

900 - 910

Otwarcie seminarium – Prof. M. Lewandowska, prof. Zbigniew Brzózka, prof. Wojciech Święszkowski

Sesja 1_IDUB AGAINST COVID-19 (przewodnicząca: prof. Elżbieta Malinowska)

910 - 940

Wykład na zaproszenie – prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

940 - 1000

Dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek „Development of a nano-vaccine based on recombinant SARS-CoV-2 virus proteins covalently bound to nanoparticles”

1000 - 1020

Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni „Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analizy geoprzestrzennych”

1020 - 1040

Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni „Modele adaptacji organizacji pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych do ograniczeń życia publicznego (związanych z pandemią) w zgodzie z postulatami skuteczności i efektywności biznesowej”

1040 - 1100

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski „Rzeczywista skuteczność osłon twarzy i maseczek filtracyjnych w ograniczaniu transmisji COVID-19 – badania in vitro”

1100 – 1120

Dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni „Wykrywanie zmian spowodowanych chorobą Covid-19 na danych obrazowych z badania płuc z zastosowaniem wyjaśnialnej sztucznej inteligencji oraz kompresowalnych reprezentacji poznawczych”

1120 -1200

PRZERWA 20 min + 20 min sesja posterowa (e-postery)

Sesja 2_BIOTECHMED (przewodniczący: prof. Tomasz Sosnowski)

1200 - 1230

Wykład na zaproszenie – prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

1230 - 1250

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni „2D Ti3C2 MXene dla celów biomedycznych”

1250 - 1310

Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni „Synteza i badanie właściwości przeciwbakteryjnych oraz fizykochemicznych nowych amoniowych surfaktantów kationowych zawierających makrocykliczny fragment hydrofilowy”

1310 - 1330

Dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni „Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów oraz laserowych metod pomiarowych przepływu w analizie mechanizmów hemolizy i defektów czynnika von Willebranda występujących w przeciekach wokół sztucznych zastawek mitralnych”

1330 - 1350

Dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni „Automatyczna analiza aktywności akustycznej przewodu pokarmowego”

1350 – 1410

Dr hab. inż. Tomasz Kobiela, prof. uczelni „Badania wpływu modulacji metabolizmu energetycznego na profil glikozylacji komórek czerniaka z mutacją BRAF”

1410 -1420

PRZERWA

Sesja 3_NOWE PROJEKTY (przewodnicząca: prof. Elżbieta Jastrzębska)

1420 – 1430

Prezentacja Kół Naukowych

1430 – 1440

Projekty doktoranckie

1440 – 1450

Prof. Z. Brzózka: Plany POB_BIB w 2021

1450 – 1500

Podsumowanie obrad, zamknięcie seminarium – prof. Z. Brzózka, prof. W. Święszkowski