Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki!

Dziś rozpoczął się nowy rok akademicki 2016/2017. Uroczystościom inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW przewodniczył prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału. Coroczne nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej pracownikom Wydziału wręczył Prorektor ds. Studenckich, prof. Janusz Walo. Po słowach Dziekana skierowanych do nowych studentów odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku poprzez złożenie ślubowania i wręczenie indeksów. Do studentów przemówili i dodali im otuchy dwaj absolwenci naszego Wydziału, dr inż. Paweł Bielski i dr inż. Maciej Gierej oraz pani Aleksandra Nowosad - przewodnicząca WRSS. Wykład inauguracyjny pt. Bioinżynieria jako jeden z kierunków rozwoju współczesnej inżynierii chemicznej wygłosił dr hab. inż. Maciej Pilarek.

Uroczystość uświetnił występ chóru "Medicantus".

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, pracownicy, absolwenci.