Rekrutacja na studia II stopnia w roku akad. 2021/2022

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 są dostępne tutaj. Studia magisterskie na WIChiP rozpoczynające się w lutym 2022 r. będą prowadzone na specjalnościach: Bioinżynieria, Inżynieria Procesów Przemysłowych, Inżynieria Układów Rozproszonych i Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych. Rejestracja kandydatów w dniach 11.01-3.02.2022 r. na stronie www.zapisy.pw.edu.pl.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci.