Rekrutacja na studia II stopnia w roku akad. 2012/2013

Zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na WIChiP PW będą przyjmowane w dniach 2-31 stycznia 2013 r. wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Komisji Rekrutacyjnej PW.

 

Zasady rejestracji kandydatów

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na WIChiP PW mają obowiązek zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl. Podczas wpisywania zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg (kolorowe, format 300x375 pikseli, rozdzielczość powyżej 300 dpi, rozmiar max. 500 kilobajtów). Zdjęcie to musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego złożonego razem z kompletem dokumentów.

 

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w Dziekanacie studiów II stopnia na WIChiP PW w terminie od 2 stycznia 2013 r. do 5 lutego 2013 r.

ABSOLWENCI WYDZIAŁU INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ PW, którzy kontynuują naukę bez przerwy składają:

  1. Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. Indywidualny numer konta jest podawany po wypełnieniu przez kandydata zgłoszenia internetowego.
  2. Podanie o przyjęcie na studia II stopnia (do pobrania w Dziekanacie).
  3. 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

Terminy zapisów internetowych i składania dokumentów dotyczą także tych studentów, którzy przewidują ukończenie studiów po 31 stycznia 2013 r., ale przed rozpoczęciem semestru letniego, tj. 20.02.2013 r.

 

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW PW I UCZELNI oraz absolwenci WIChiP PW, którzy odebrali wcześniej dyplom inżynierski oraz świadectwo dojrzałości składają:

  1. Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. Indywidualny numer konta jest podawany po wypełnieniu przez kandydata zgłoszenia internetowego.
  2. Podanie o przyjęcie na studia II stopnia (do pobrania w Dziekanacie).
  3. CV (życiorys)
  4. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  5. Odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz ksero suplementu lub kartaę przebiegu studiów. W uzasadnionych przypadkach będą honorowane zaświadczenia o ukończeniu studiów.
  6. Kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę przy składaniu dokumentów.
  7. 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Do pobrania:

Podanie o przyjęcie na studia II stopnia w przypadku kontynuacji nauki na WIChiP PW

Podanie o przyjęcie na studia II stopnia dla pozostałych kandydatów

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci, studia.
Termin: 
31.01.2013 r.