Rekrutacja

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW prowadzona jest rekrutacja na studia stacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie) rozpoczynające się w semestrze zimowym,
  • II stopnia (magisterskie) rozpocynające sie w semestrze letnim,
  • III stopnia (doktoranckie) zaczynające sie w semestrach zimowym i letnim.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie Kandydaci.