W Rankingu Szkół Wyższych 2015 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej po raz trzeci z rzędu został oceniony jako najlepszy w kategorii studiów Inżynieria i technologia chemiczna znajdując się w gronie 13 najlepiej prowadzonych kierunków studiów technicznych w Polsce.

W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych oceniono łącznie 187 polskich uczelni (87 uczelni akademickich, 70 magisterskich niepublicznych oraz 30 państwowych wyższych szkół zawodowych). Nasza uczelnia po raz kolejny zdobyła tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce i ponownie wygrała w kategorii "Najwyższy prestiż wśród pracodawców".

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci, studia, pracownicy, absolwenci, nauka.