W czternastej edycji Rankingu Szkół Wyższych na rok 2013 przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej znalazł się w gronie 40 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce.

 

W tej edycji Rankingu Szkół Wyższych oceniono 219 polskich uczelni (83 uczelnie akademickie, 84 niepubliczne magisterskie oraz 29 niepublicznych licencjackich i 29 państwowych wyższych szkół zawodowych).  Wśród wyróżnionych 40 kierunków studiów aż 9 jest prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, która ponownie uzyskała tytuł najlepszej uczelni technicznej w kraju. Nasza uczelnia dodatkowo wygrała w kategorii „Prestiż wśród pracodawców”.

Gala finałowa odbyła się 9 maja 2013 r. w Warszawie w siedzibie redakcji dziennika Rzeczpospolita.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, pracownicy.