RADA NAUKOWA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA PW

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW (RND ICh) w kadencji 2020-2024 (link do strony BIP)

 

Skład Prezydium i Zespołów RND ICh

 

Harmonogram posiedzeń RND ICh w roku akademickim 2020/2021

 

 

 

Trwające postępowania doktorskie

 

1. mgr inż. Przemysław Wojewódka (Politechnika Gdańska) "Hydrodynamics and mass transfer in Spinning Fluids Reactor" (promotor: dr hab. inż. Christian Jungnickel, prof. uczelni PG; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Aranowski, PG)

- streszczenie

- recenzja - prof. M. Lemanowicz

recenzja - prof. D. Kardaś

 

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Wojewódki pt. "Hydrodynamics and Mass Transfer in Spinning Fluids Reactor"  odbędzie się 17 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 na platformie MsTeams.

Osoby zainteresowane udziałem mogą uzyskać link do spotkania kontaktując się z sekretarzem Komisji Doktorskiej prof. Andrzejem Krasińskim: andrzej.krasinski@pw.edu.pl

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej PW.

 


 

2. mgr inż. Ilona Łojszczyk (WIChiP PW) "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

 

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ilony Łojszczyk pt. "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" odbędzie się 2 marca 2021r. o godzinie 12:30 na platformie MsTeams.

Osoby zainteresowane udziałem mogą uzyskać link do spotkania kontaktując się z sekretarzem Komisji Doktorskiej prof. Robertem Cherbańskim: robert.cherbanski@pw.edu.pl

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej PW.

 


 

3. mgr inż. Agata Metera (WIChiP PW) "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" (promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Metery pt. "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" odbędzie się 24 marca 2021r. o godzinie 11:30 na platformie MsTeams.

Osoby zainteresowane udziałem mogą uzyskać link do spotkania kontaktując się z sekretarzem Komisji Doktorskiej dr. hab. inż. Rafałem Przekopem: rafal.przekop@pw.edu.pl

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej PW.

 


 

4. mgr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko (IChTJ) "Application of nanocomposite sorbents SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”  (promotor: prof. dr hab. inż. Marek Henczka)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

 

 


 

5. mgr inż. Aleksandra Tarka (WCh PW) "Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni)

Streszczenie

 

 


 

Zakończone postępowania awansowe:

 

Doktoraty:

1. mgr Kamil Wróbel (ŚBŁ - IChP, Warszawa) "Wpływ modyfikacji matrycy węglowej wybranymi metalami na właściwości elektrod węglowego akumulatora kwasowo-ołowiowego (CLAB)" (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, UW).

streszczenie

recenzja - prof. A. Świątkowski

recenzja - prof. G. Lota 

Ogłoszenie o publicznej obronie

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 8.12.2020 r.

 

 


 

AKTUALNE INFORMACJE O OTWARTYCH KONKURSACH NA PROJEKTY BADAWCZE SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE: PRACOWNICY - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRAC