RADA NAUKOWA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA PW

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW (RND ICh) w kadencji 2020-2024 (link do strony BIP)

 

Skład Prezydium i Zespołów RND ICh

 

Harmonogram posiedzeń RND ICh w roku akademickim 2020/2021

 

Trwające postępowania habilitacyjne

 

1. dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur (WCh PW)

Wniosek

recenzja - prof. H. Kierzkowska-Pawlak

recenzja - prof J. Datta 

recenzja - prof. M. Heneczkowski

recenzja - prof. T. Jesionowski

Trwające przewody i postępowania doktorskie

 

1. mgr inż. Anna Więcław-Midor (WCh PW) "Fotoutwardzalne masy ceramiczne do formowania metodami druku 3D" (promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. Uczelni; promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Falkowski)

Streszczenie

 


 

Zakończone postępowania awansowe:

 

Doktoraty:

 

mgr inż. Aleksandra Tarka (WCh PW) "Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni)

Streszczenie

Recenzja - prof. A. Śrębowata

Recenzja - prof. A. Kotarba

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 22.06.2021 r.

 


 

mgr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko (IChTJ) "Application of nanocomposite sorbents SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”  (promotor: prof. dr hab. inż. Marek Henczka)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11.05.2021 r.

 


 

mgr inż. Agata Metera (WIChiP PW) "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" (promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13.04.2021 r.

 


 

mgr inż. Ilona Łojszczyk (WIChiP PW) "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach; promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 


 

mgr inż. Przemysław Wojewódka (Politechnika Gdańska) "Hydrodynamics and mass transfer in Spinning Fluids Reactor" (promotor: dr hab. inż. Christian Jungnickel, prof. uczelni PG; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Aranowski, PG)

- streszczenie

- recenzja - prof. M. Lemanowicz

recenzja - prof. D. Kardaś

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 


 

mgr Kamil Wróbel (ŚBŁ - IChP, Warszawa) "Wpływ modyfikacji matrycy węglowej wybranymi metalami na właściwości elektrod węglowego akumulatora kwasowo-ołowiowego (CLAB)" (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, UW).

streszczenie

recenzja - prof. A. Świątkowski

recenzja - prof. G. Lota 

Ogłoszenie o publicznej obronie

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 8.12.2020 r.

 


Last modified: 24.06.2021