RADA NAUKOWA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA PW

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW (RND ICh) w kadencji 2020-2024 (link do strony BIP)

 

Skład Prezydium i Zespołów RND ICh

 

Harmonogram posiedzeń RND ICh w roku akademickim 2020/2021

 

Trwające postępowania habilitacyjne

1. dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur (WCh PW)

 

Trwające przewody i postępowania doktorskie

 

1. mgr inż. Aleksandra Tarka (WCh PW) "Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni)

Streszczenie

Recenzja - prof. A. Śrębowata

Recenzja - prof. A. Kotarba

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tarki pt. „Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów” odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r., o godz. 14:30.

Link do zalogowania się do Zespołu na platformie Teams gdzie odbędzie się publiczna obrona dla osób z PW:
 

 

 


Zakończone postępowania awansowe:

 

Doktoraty:

 

mgr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko (IChTJ) "Application of nanocomposite sorbents SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”  (promotor: prof. dr hab. inż. Marek Henczka)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11.05.2021 r.

 


 

mgr inż. Agata Metera (WIChiP PW) "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" (promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13.04.2021 r.

 


 

mgr inż. Ilona Łojszczyk (WIChiP PW) "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach; promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja)

link do informacji na stronie "doktoraty WIChiP"

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 


 

mgr inż. Przemysław Wojewódka (Politechnika Gdańska) "Hydrodynamics and mass transfer in Spinning Fluids Reactor" (promotor: dr hab. inż. Christian Jungnickel, prof. uczelni PG; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Aranowski, PG)

- streszczenie

- recenzja - prof. M. Lemanowicz

recenzja - prof. D. Kardaś

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 


 

mgr Kamil Wróbel (ŚBŁ - IChP, Warszawa) "Wpływ modyfikacji matrycy węglowej wybranymi metalami na właściwości elektrod węglowego akumulatora kwasowo-ołowiowego (CLAB)" (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, UW).

streszczenie

recenzja - prof. A. Świątkowski

recenzja - prof. G. Lota 

Ogłoszenie o publicznej obronie

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 8.12.2020 r.

 


 

AKTUALNE INFORMACJE O OTWARTYCH KONKURSACH NA PROJEKTY BADAWCZE SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE: PRACOWNICY - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRAC