Przedmioty obieralne

ZASADY REALIZACJI I ZALICZANIA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH ORAZ JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Obowiązują od 19 lutego 2018 r. dla studentów rozpoczynających studia w r.a. 2017/2018 i póżniej

 

Na studiach II stopnia studenci są zobowiązani do uzyskania zaliczenia zajęć z przedmiotów obieralnych w wymiarze 30 godzin zajęć (2 ECTS) oraz z języka obcego na poziomie B2+ w wymiarze 30 godzin zajęć (2 ECTS) zgodnie z poniższymi zasadami.

 

  1. Przedmioty należy zaliczać zgodnie z modelowym planem studiów:

Semestr

Przedmiot

Liczba godzin zajęć

ECTS

Kod

1 (letni)

Język obcy B2+

30

2

IC.MJO

2 (zimowy)

Obieralny

30

2

IC.MOBxxx

 

  1. Przedmiot obieralny można zrealizować zgodnie z ofertą w obu semestrach nauki uzyskując łącznie 2 ECTS.

 

  1. Przedmiotami obieralnymi na studiach II stopnia dla studentów danej specjalności są wybrane przedmioty obowiązkowe dla studentów pozostałych specjalności zawarte w programie studiów tych specjalności  i nie ujęte w planie przedmiotów obowiązkowych studiów na specjalności realizowanej przez studenta zgodnie z ofertą:

 

SEMESTR LETNI

Przedmiot (specjalność nominalna)

Dostępny dla:

Liczba godzin

ECTS

Kod

1. Ekologia (IPOŚ)

IPP, BIO

30W

2

IC.MOB107

2. Gospodarka odpadami stałymi (IPOŚ)

IPP, BIO

30W

2

IC.MOB108

3. Procesy transportowe w organizmach żywych (BIO)

IPP, IPOŚ

30W

2

IC.MOB109

4. Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii (BIO)

IPP, IPOŚ

30W

2

IC.MOB110

5. Zasady zrównoważonego rozwoju w inż. proc. (IPP)

BIO, IPOŚ

30W

2

IC.MOB111

6. Symulacja komputerowa procesów przemysłowych (IPP)

BIO, IPOŚ

15W+45L

2

IC.MOB112

SEMESTR ZIMOWY

Przedmiot (specjalność nominalna)

Dostępny dla:

Liczba godzin

ECTS

Kod

1. Modelowanie wieloskalowe (IPP)

BIO, IPOŚ

15W+15P

2

IC.MOB201

2. Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej (IPP)

BIO, IPOŚ

15W+15P

2

IC.MOB202

3. Inżynieria biomedyczna (BIO)

IPP, IPOŚ

30W

2

IC.MOB203

4. Nanotechnologia (BIO)

IPP, IPOŚ

15W

1

IC.MOB204

5. Inżynieria produktu  farmaceutycznego (BIO)

IPP, IPOŚ

15W

1

IC.MOB205

 

Uwaga: Punktacja ECTS oraz forma i zakres wymagany do zaliczenia danego przedmiotu realizowanego jako obieralny mogą być różne w porównaniu do tego samego przedmiotu realizowanego jako obowiązkowy dla danej specjalności.