Przedmioty obieralne

Zgodnie z planem studiów I stopnia przed uzyskaniem absolutorium studenci są zobowiązani do zaliczenia łącznie 300 godzin zajęć obieralnych i uzyskania 20 ECTS według planu modelowego:

  • semestr III - 45 godzin
  • semestr IV - 90 godzin
  • semestr V - 105 godzin (Moduł A lub B)
  • semestr VI - 60 godzin (kontynuacja modułu z sem. V)
Student ma prawo do dowolnego rozłożenia zaliczanych przedmiotów obieralnych w poszczególnych semestrach w zależności od własnych potrzeb.

Zasady zaliczania przedmiotów obieralnych

Od roku akademickiego 2021/2022 przedmioty obieralne otwarte mają limity dotyczące maksymalnej liczby studentów realizujących zajęcia. W przypadku większej liczby zapisanych studentów niż przewiduje limit o uczestnictwie w przedmiocie zadecyduje ranking na podstawie średniej ocen ze studiów. Przedmiotów obieralnych modułowych nie obowiązują limity dotyczące maksymalnej liczby studentów realizujących przedmiot. Studenci III semestru przy wyborze przedmiotów obieralnych powinni zwrócić uwagę, że od roku akademickiego 2022/2023  będą obowiązywać nowe moduły. Przedstawione są one w drugiej tabelce.
 

PRZEDMIOTY OBIERALNE MODUŁOWE dla studiów I stopnia rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020

 

Moduł A
  Przedmiot Kod Wykład Projekt ECTS do pobrania
Sem. zimowy Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów (dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMA1 15 15 2 karta regulamin
Komputerowe projektowanie schematów technologicznych i tworzenie dokumentacji procesowej (dr hab. inż. Jakub Gac, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMA2 15 15 2 karta regulamin
Modelowanie układów rozproszonych (dr inż. Wojciech Orciuch) 1070-IC000-ISP-OBMA3 15 30 3 karta regulamin
Sem. letni Wykorzystanie programu Matlab do modelowania procesów transportowych (dr. inż. Michał Lewak) 1070-IC000-ISP-OBMA4 15 15 2 karta regulamin
Komputerowy rysunek techniczny (dr hab. inż. Antoni Rożeń) 1070-IC000-ISP-OBMA5 15 15 2 karta regulamin
  Suma 90 75 11 -
 
 

Moduł B

  Przedmiot Kod Wykład Projekt ECTS do pobrania
Sem. zimowy Inżynieria produktu chemicznego (dr hab. inż. Magdalena Jasińska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMB1 15 15 2 karta regulamin
Mikroreaktory (dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMB2 15 15 2 karta regulamin
Nowoczesne metody separacji w czystych technologiach (prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz) 1070-IC000-ISP-OBMB3 30 15 3 karta regulamin
Sem. letni Odnawialne i alternatywne źródła energii (dr hab. inż. Andrzej Krasiński, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMB4 15 15 2 karta regulamin
Procesy zintegrowane (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga) 1070-IC000-ISP-OBMB5 15 15 2 karta regulamin
  Suma 90 75 11 -

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE MODUŁOWE dla studiów I stopnia rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021

(poniższe moduły rozpoczną się od roku akademickiego 2022/2023)

 

Moduł A
  Przedmiot Kod Wykład Projekt ECTS do pobrania
Sem. zimowy Sieci neuronowe (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga) - 15 15 2 karta regulamin
Mikroreaktory (dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. uczelni) - 15 30 2 karta regulamin
Nanotechnologia w inżynierii chemicznej (dr Artur Małolepszy) - 15 15 2 karta regulamin
Sem. letni Modelowanie układów rozproszonych (dr. inż. Wojciech Orciuch) - 15 30 3 karta regulamin
Odnawialne i alternatywne źródła energii (dr hab. inż. Andrzej Krasiński, prof. uczelni) - 15 15 2 karta regulamin
  Suma 75 105 11 -
 
 

Moduł B

  Przedmiot Kod Wykład Projekt ECTS do pobrania
Sem. zimowy Inżynieria produktu chemicznego (dr hab. inż. Magdalena Jasińska, prof. uczelni) - 15 30 3 karta regulamin
Wstęp do biochemii technicznej (dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni) - 15 15 2 karta regulamin
Komputerowy rysunek techniczny (dr hab. inż. Antoni Rożeń) - 15 15 2 karta regulamin
Sem. letni Kinetyka chemiczna i kataliza (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga) - 15 15 2 karta regulamin
Wykorzystanie programu Matlab do modelowania procesów transportowych (dr. inż. Michał Lewak) - 15 30 2 karta regulamin
  Suma 75 105 11 -

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE OTWARTE

 

  Przedmiot Kod Wykład P/L Limit* ECTS do pobrania
Sem. zimowy Biomechanika przepływów (prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal) 1070-IC000-ISP-OB18 15 0 30 1 karta regulamin
Informacja naukowa i patentowa (mgr Iwona Socik) 1070-IC000-ISP-OB34 0 30 30 2 karta regulamin
Nanotechnologia w inżynierii chemicznej (dr Artur Małolepszy) - 15 15 30 2 karta regulamin
Polimery naturalne (dr hab inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB22 15 0 30 1 karta regulamin
Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach chemicznych (dr inż. Michał Lewak) 1070-IC000-ISP-OB23 30 0 30 2 karta regulamin
Programowanie obiektowe (dr inż. Michał Huettner)
Przedmiot w semestrze zimowym r.a. 2021/2022 będzie realizowany w sposób zdalny
1070-IC000-ISP-OB27 0 30 30 2 karta regulamin
Sieci neuronowe (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga) 1070-IC000-ISP-OB37 15 15 30 2 karta regulamin
Simple and multiple emulsions for new technologies (dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB26 30 0 30 2 karta regulamin
Technologies of pollutants decontamination in the natural environment (dr inż. Anna Adach) 1070-IC000-ISP-OB20 30 0 30 2 karta regulamin
Wstęp do biochemii technicznej (dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB38 15 15 20 2 karta regulamin
Sem. letni Environmental thermodynamics (prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz) 1070-IC000-ISP-OB28 30 0 30 2 karta regulamin
Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych (dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB35 30 0 30 2 karta regulamin
Kinetyka chemiczna i kataliza (prof. dr hab inż  Eugeniusz Molga) 1070-IC000-ISP-OB3 15 15 30 2 karta regulamin
Laboratorium enzymologii (dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni)  1070-IC000-ISP-OB36 0 15 30 1 karta regulamin
Media specjalne w inżynierii chemicznej (dr inż. Anna Adach) 1070-IC000-ISP-OB33 30 0 30 2 karta regulamin
Wstęp do enzymologii (dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni)  1070-IC000-ISP-OB29 30 0 30 2 karta regulamin

*Maksymalna liczba osób na zajęciach