Przedmioty obieralne

Informacje ogólne

Zasady zaliczania przedmiotów obieralnych

Katalog przedmiotów obieralnych

 

Oferta przedmiotów obieralnych do realizacji w semestrze 2018Z

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE MODUŁOWE

Moduł A - Informatyka w inżynierii chemicznej

Przedmiot

Kod

Wykład

Projekt

ECTS

Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów (dr hab. inż. Ł. Makowski)

IC.OBMA1

15

15

2

Komputerowe projektowanie schematów technologicznych i tworzenie dokumentacji instalacji procesowych (dr hab. inż. J. Gac)

IC.OBMA2

15

15

2

Modelowanie układów rozproszonych (dr inż. W. Orciuch) IC.OBMA3 15 30 3
 

Moduł B - Inżynieria chemiczna w zaawansowanych technologiach

Przedmiot

Nowy kod

Wykład

Projekt

ECTS

Inżynieria produktu chemicznego (Prof. J. Bałdyga/dr hab. inż. M. Jasińska) IC.OBMB1 15 15 2

Mikroreaktory (dr hab. inż. P. Sobieszuk)

IC.OBMB2

15

15

2

Nowoczesne metody separacji w czystych technologiach (prof. A. Kołtuniewicz)

IC.OBMB3

30

15

3

PRZEDMIOTY OBIERALNE OTWARTE

Przedmiot

Kod

Wykład

Proj/Lab

ECTS

Biomechanika przepływów (prof. Arkadiusz Moskal)

IC.OB18

15

0

1

Technologies of pollutants decontamination in the natural environment (dr inż. Anna Adach)

IC.OB20

30

0

2

Polimery naturalne (dr inż. Ewa Zygadło-Monikowska)

IC.OB22

15

0

1

Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach chemicznych (dr inż. Michał Lewak) IC.OB23 30 0 2

Simple and multiple emulsions for new technologies (prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Dłuska)

IC.OB26

30

0

2

Programowanie obiektowe (dr inż. Michał Huettner)

IC.OB27

0

30

2

Informacja naukowa i patentowa (dr inż. Piotr Machniewski)

IC.OB34

0

30

2