Przedmioty obieralne

Oferta przedmiotów obieralnych dla studiów I stopnia rozpoczętych do roku akademickiego 2019/2020

Informacje ogólne

Zasady zaliczania przedmiotów obieralnych

Katalog przedmiotów obieralnych

Oferta przedmiotów obieralnych do realizacji w semestrze 2020Z

PRZEDMIOTY OBIERALNE MODUŁOWE

W semestrze 2020Z, ze względu na zainteresowanie, został uruchomiony tylko Moduł A  
 
Moduł A – Informatyka w inżynierii chemicznej
Sem. zimowy Przedmiot Kod Wykład Projekt ECTS do pobrania
Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów (dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMA1 15 15 2 karta regulamin
Komputerowe projektowanie schematów technologicznych i tworzenie dokumentacji procesowej (dr hab. inż. Jakub Gac, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMA2 15 15 2 karta regulamin
Modelowanie układów rozproszonych (dr inż. Wojciech Orciuch) 1070-IC000-ISP-OBMA3 15 30 3 karta regulamin
  Suma 45 60 7 -

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE OTWARTE

uruchomione w semestrze 2020Z

Sem. zimowy Przedmiot Kod Wykład P/L ECTS do pobrania
Biomechanika przepływów (prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal) 1070-IC000-ISP-OB18 15 0 1 karta regulamin
Polimery naturalne (dr hab inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB22 15 0 1 karta regulamin
Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach chemicznych (dr inż. Michał Lewak) 1070-IC000-ISP-OB23 30 0 2 karta regulamin
Programowanie obiektowe (dr inż. Michał Huettner) 1070-IC000-ISP-OB27 0 30 2 karta regulamin
Simple and multiple emulsions for new technologies (dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB26 30 0 2 karta regulamin