Przedmioty HES

Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do zaliczenia w I semestrze zajęć łącznie 75 godzin zajęć z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES) i uzyskania łącznie 5 ECTS.

 

Zasady zaliczania przedmiotów HES:

1. Studenci obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z przedmiotu Praktyczne i ekonomiczne aspekty projektowania procesów (IC.MHES110) w wymiarze 45 godzin (3 ECTS).

2. Dodatkowo studenci uczestniczą w zajęciach z jednego wybranego przedmiotu HES z oferty dostępnej w I semestrze.

Oferta przedmiotów HES

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godzin zajęć
1 Protokół dyplomatyczny IC.MHES102 2 30C
2 Zarządzanie projektami IC.MHES111 2 15W+15L

 

Aktualizacja: 17 czerwca 2018 r.