Programy strukturalne

 Bieżące informacje dotyczące funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych można znaleźć na stronie internetowej Centrum Obsługi Projektów (COP)  www.cop.pw.edu.pl

 


  

Programy strukturalne realizowane na Wydziale

 

Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów

  • Projekt finansowany w ramach Programu INGA przez NCBR i PGNiG. Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2022 r.

 

 

Modernizacja energetyczna budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

  • Projekt inwestycyjny Politechniki Warszawskiej dofinansowany w ramach I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki ”, Działania 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Termin zakończenia projektu: 31 marca 2021 roku.

 

Program Rozwojowy PW

 

 

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

 

Laboratorium Grafenowe LG PW - zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności (termin zakończenia: 30 listopada 2015 r.)

  • Projekt inwestycyjny PW dofinansowany w ramach Działania 1.1 "Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

 

 

 

 

 


INFORMACJE INNE

 

  • Informacja o szkoleniu: Przygotowanie do realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014- 2020

Warszawa, 18 września 2013  - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul.Pawia 55, godz. 10:00 – 15:00 - szkolenie płatne (230 zł) - więcej informacji