Program Stypendialny Grupy Azoty

Wszelkie informacje, w tym regulamin Programu, zasady aplikowania i formularze wniosków, dostępne są na stronie: https://pulawy.grupaazoty.com/kariera-i-edukacja/program-stypendialny.

 

Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia b.r.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.