Program studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW prowadzone są według zasad Elastycznego Systemu Studiów (ESS). System ten daje możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów na poszczególnych semestrach studiów oraz dostosowania tempa studiowania do własnych potrzeb i zdolności. Zalecany sposób realizacji planu studiów określa modelowy plan studiów.

W celu unowocześnienia oferty dydaktycznej Wydziału i zapewnienia studentom  najwyższej jakości kształcenia w 2013 roku został wprowadzony nowy program studiów inżynierskich (I stopnia). Szczegóły nowego programu studiów:

- zmiana struktury i unowocześnienie treści przedmiotów kierunkowych,

- wprowadzenie modułów przedmiotów obieralnych i zwiększenie liczby godzin przedmiotów obieralnych z 270 do 300,

- zwiększenie udziału przedmiotów o charakterze praktycznym (w tym projektowych) realizowanych zespołowo,

- unowocześnienie i zmiana sposobu realizacji przedmiotów informatycznych.

 

Do pobrania: Modelowy plan studiów I stopnia