Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych i Prodziekan ds. Nauki WIChiP PW, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczone zostało podczas uroczystego posiedzenia Senatu PW w dniu 11.12.2018 r. Link do wydarzenia