Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk zatwierdziło w dniu 23 maja 2013 r. wybór prof. dr hab. inż. Ryszarda Pohoreckiego -  członka Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN - na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy.