21 września 2016 r. wicepremier Jarosław Gowin powołał członków rady programowej Narodowego Kongresu Nauki, złożonych z najbardziej zasłużonych i utytułowanych profesorów. Wśród członków Rady znalazł się prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych na naszym Wydziale. Gratulujemy Panu Profesorowi tego wyróżnienia i życzymy owocnej pracy w Radzie.

W składzie Rady Programowej NKN znaleźli się się również JM Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz były Rektor PW prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki. Więcej informacji na stronach MNiSW.