Miło nam poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka powołała pana prof. dr hab. inż. Leona Gradonia - Kierownika Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych na naszym Wydziale - do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

Komunikat ogłoszony dnia 3 grudnia 2012 r. jest dostępny na stronie Ministerstwa

Przypomnijmy, że profesor Gradoń we wrześniu 2012 r. otrzymał również nominację do Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studenci, nauka, pracownicy, absolwenci.