Gratulujemy panu prof. dr hab inż. Jerzemu Bałdydze wyboru do Rady Doskonałości Naukowej. Profesor Bałdyga zdobył najwięcej głosów wśród siedmiu kandydatów zgłoszonych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Rada Doskonałości Naukowej, zgodnie z Ustawą 2.0, przejmie wkrótce zadania Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów. Więcej informacji na ten wyników wyborów do RDN.