Profesor Jerzy Bałdyga został wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016.

 

Centralna Komisja działa przy Prezesie Rady Ministrów. Do jej zadań należy czuwanie nad procesem nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz nadawanie tytułu naukowego profesora określonej dziedziny nauki. Członków Centralnej Komisji wybierają osoby posiadające tytuł profesora.

 

Zgodnie z wynikami wyborów w nowej kadencji naszą dziedzinę nauki, inżynierię chemiczną, w Centralnej Komisji będą reprezentowali:

  • Prof. Jerzy Bałdyga z naszego Wydziału
  • Prof. Andrzej Noworyta z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

 

Obu Panom Profesorom serdecznie gratulujemy wyboru.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, nauka.