W dniu 16 lutego 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której zostały wręczone odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dla rozwoju polskiej medycyny.Wśród osób odznaczonych znalazł się Pan Profesor Jerzy Bałdyga z naszego Wydziału, który został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

 

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, pracownicy, absolwenci, nauka.