Gratulujemy Panu prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Moldze, wyboru na przewodniczącego Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN w kadencji 2020-23. Wyboru dokonali członkowie nowo powołanego Komitetu na jego pierwszym zebraniu, które odbyło się w dniu 17.02.2020 r. Jednocześnie informujemy, że na Sekretarza Komitetu w kadencji 2020-23 został wybrany prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski, któremu również składamy gratulacje.