Profesor Tomasz Ciach został powołany do Rady Programowej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, pracownicy, absolwenci, Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników WIChiP, nauka.