Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przyznało Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira {urlmobilizer="http://www.ichip.pw.edu.pl/pl/ciach" target="_blank">prof. Tomaszowi Ciachowi, kierownikowi Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na naszym Wydziale. Medal jest przyznawany co roku osobom szczególnie zasłużonym dla ruchu innowacji. Serdecznie gratulujemy ! Publikację z sylwetkami kawalerów medalu można pobrać prof. Tomaszowi Ciachowi, kierownikowi Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na naszym Wydziale. Medal jest przyznawany co roku osobom szczególnie zasłużonym dla ruchu innowacji. Serdecznie gratulujemy ! Publikację z sylwetkami kawalerów medalu można pobrać tutaj.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.