Prof. Ryszard Pohorecki został zaproszony do wygłoszenia cyklu wykładów na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W wykładach zostały zaprezentowane wybrane prace badawcze prowadzone na naszym Wydziale. Więcej informacji na stronach Politechniki Rzeszowskiej