Prof. Marek Henczka w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Marek Henczka, prodziekan ds. nauczania naszego Wydziału, został powołany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2020-2023.

Więcej informacji w zakładce Osiągnięcia.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, pracownicy, absolwenci, nauka.