Prof. Marek Henczka, prodziekan ds. nauczania naszego Wydziału, został powołany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2020-2023 – informacja na stronie MNiSW.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

 

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, pracownicy, absolwenci, nauka.