Na uroczystym posiedzeniu Senatu PW  w dniu 8 grudnia 2014 r. prof. Marek Henczka, prodziekan ds. nauczenia naszego wydziału, został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w działalności edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej.

Serdecznie gratulujemy!
 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, pracownicy, absolwenci.