Prof. Marek Henczka został delegatem Polski do Grupy Roboczej ds. Edukacji Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE). Grupę tworzą przedstawiciele środowisk akademickich i przemysłowych z 22 krajów europejskich oraz Australii i RPA. Do jej zadań należy m.in. rozwijanie metod nauczania i programów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia zawodowego kadry technicznej w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, a także organizowanie i promowanie współpracy międzynarodowej oraz wymiana najlepszych praktyk dydaktycznych.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.