Prof. Marek Henczka został powołany do Rady Wydawniczej czasopisma Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej Education for Chemical Engineers.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział.