Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE)

prof. Jerzy Bałdyga wybrany został na członka zarządu tej Federacji  (member of EFCE Executive Board) w kadencji rozpoczynającej się od 1 stycznia 2016 r.

Profesor Bałdyga kieruje również sekcją mieszania (Working Party on Mixing) Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.