Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.01.2016 r. na pierwszym posiedzeniu Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk nowej kadencji 2016-2020, na funkcję Przewodniczącego Komitetu został wybrany dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga. Wybory wyłoniły także wiceprzewodniczących Komitetu, wśród których znalazł się prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga oraz sekretarza, którym został prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka. Wśród członków Komitetu są również profesorowie naszego Wydziału: prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki - członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. inż. Andrzej Biń, prof. dr hab. inż. Leon Gradoń oraz prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci.