Z przyjemnością informujemy, że 1 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (European Federation of Chemical Engineering) wybrało po raz kolejny prof. dr hab. inż. Jerzego Bałdygę na stanowisko członka zarządu EFCE (EFCE Executive Board member). W dniu 4 października prof. Bałdyga wybrany został również na kolejną kadencję na stanowisko przewodniczącego Grupy Roboczej Mieszanie EFCE (Chair of Working Party on Mixing EFCE). Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!