Praktyki zbiorowe 2021 w IChTJ

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oferuje praktyki:

1. termin: lipiec-sierpień (1 osoba)

Temat: Struktury metaloorganiczne jako sorbenty metali toksycznych z roztworów wodnych.

Uczestniczenie w pracach dotyczących syntezy sorbentów opartych o struktury metaloorganiczne typu MOF (Metal Organic Framework) - UiO-66, MIL-101(Cr)).
Zakres praktyki obejmuje również eksperymenty wyznaczania zdolności sorpcyjnych dla wybranych metali toksycznych z roztworów wodnych (Hg, Pd, Cd).

 

2. termin: lipiec lub wrzesień (1 osoba)

Temat: Ocena skuteczności modyfikacji stopów cyrkonu prowadzonej dla  zwiększenia ich odporności na utlenianie w wodzie w warunkach normalnej pracy reaktora.

Przegląd literaturowy, przygotowanie próbek, charakteryzacja materiałów za pomocą metod SEM i EDX.

 

3. termin: lipiec lub wrzesień (1 osoba)

Temat: Analiza możliwych reakcji chemicznych zachodzących w trakcie procesów utleniania modyfikowanych stopów cyrkonu w warunkach normalnej pracy reaktora i w sytuacjach awaryjnych

Przegląd literaturowy, analiza układów równowag fazowych, charakteryzacja materiałów za pomocą metod SEM i EDX.

 

 

Zgłoszenie na praktyki w formie wniosku i zaświadczenia o ubezpieczeniu prosimy wysyłać na adres karolina.kula@pw.edu.pl do 12 maja 2021 roku (środa).

 

UWAGA!!!

Ze względu na duże zainteresowanie "praktykami zbiorowymi" o kolejności dostania się na praktyki będzie decydował rok studiów (3 rok ma pierwszeństwo) oraz średnia ocen z roku studiów poprzedzającego obecny rok studiów kandydata (np. dla studenta 3 roku będzie brana pod uwagę średnia z 2 roku studiów).

 

 

z poważaniem

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.