Praktyki zbiorowe 2021 - lista zakwalifikowanych

Zakłady Chemiczne "Police":

Nr albumu
298078
298094
298069
298088

Instytut Chemii Przemysłowej:

Nr albumu Temat data
298095 Procesy redox w laboratorium technologicznym wrzesień
298032 Charakterystyka strumieni i badania procesów z udziałem olejów pirolitycznych lipiec
298014 Praca w laboratorium chromatografii gazowej wrzesień
306030  Metody analityczne stosowane w laboratoriach chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów farmaceutycznych lipiec
306862 Analiza rozpuszczalności laktamów w cieczach  lipiec
297971 Praca w laboratorium chromatografii gazowej wrzesień
298057 Przemysłowe procesy kontrolowanej oligomeryzacji lipiec
 

 

 

Przypominamy, że do 12 maja 2021 r. czekamy na zgłoszenia chętnych na Praktyki Zbiorowe w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej.

 

 

z poważaniem

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.