Praktyki zbiorowe 2021 IChTJ - lista zakwalifikowanych

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie:

 

Nr albumu Temat Data
298003 Struktury metaloorganiczne jako sorbenty metali toksycznych z roztworów wodnych.
Uczestniczenie w pracach dotyczących syntezy sorbentów opartych o struktury metaloorganiczne typu MOF (Metal Organic Framework) - UiO-66, MIL-101(Cr)).
Zakres praktyki obejmuje również eksperymenty wyznaczania zdolności sorpcyjnych dla wybranych metali toksycznych z roztworów wodnych (Hg, Pd, Cd).
lipiec
297994 Analiza możliwych reakcji chemicznych zachodzących w trakcie procesów utleniania modyfikowanych stopów cyrkonu w warunkach normalnej pracy reaktora i w sytuacjach awaryjnych. Przegląd literaturowy, analiza układów równowag fazowych, charakteryzacja materiałów za pomocą metod SEM i EDX. wrzesień
297980 Ocena skuteczności modyfikacji stopów cyrkonu prowadzonej dla  zwiększenia ich odporności na utlenianie w wodzie w warunkach normalnej pracy reaktora.
Przegląd literaturowy, przygotowanie próbek, charakteryzacja materiałów za pomocą metod SEM i EDX.
lipiec

 

z poważaniem

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.