Praktyki zbiorowe 2021

Aktualizacja z dnia 30.04.2021.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób na Praktyki organizowane przez Wydział w:

 

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE w okresie 30.08.2021 - 24.09.2021 (4 miejsca).

 

2. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie:

- wrzesień. Temat: Praca w laboratorium chromatografii gazowej  - 2 miejsca,

- czerwiec-lipiec lub wrzesień. Temat: Analiza rozpuszczalności laktamów w cieczach – 1 miejsce.

- czerwiec-lipiec  lub wrzesień. Temat: Procesy redox w laboratorium technologicznym –– 1 miejsce.

- czerwiec-lipiec lub wrzesień. Temat: Przemysłowe procesy kontrolowanej oligomeryzacji – 1 miejsce.

- czerwiec-lipiec lub  wrzesień. Temat: Charakterystyka strumieni i badania procesów z udziałem olejów pirolitycznych – 1 miejsce.

- lipiec. temat: Metody analityczne stosowane w laboratoriach chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów farmaceutycznych -  1 miejsce.

 

Ze względu na COVID-19 ZA w Puławach oraz Mennica-Metale Szlachetne w Radzyminie nadal praktyk nie organizują.

 

 

Zgłoszenie na praktyki w formie wniosku i zaświadczenia o ubezpieczeniu prosimy wysyłać na adres karolina.kula@pw.edu.pl do 6 maja 2021 roku (czwartek).

 

UWAGA!!!

Ze względu na duże zainteresowanie "praktykami zbiorowymi" o kolejności dostania się na praktyki będzie decydował rok studiów (3 rok ma pierwszeństwo) oraz średnia ocen z roku studiów poprzedzającego obecny rok studiów kandydata (np. dla studenta 3 roku będzie brana pod uwagę średnia z 2 roku studiów).

 

 

z poważaniem

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.