Praktyki Studenckie lato 2020

Szanowni Państwo,

 

Jeżeli Pracodawca nie wymaga "Porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich", należy wysłać do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk dr hab. inż. Pawła Sobieszuka, profesora uczelni, zapytanie o akceptację miejsca w formie e-mail. Student, udając się na praktykę, ma obowiązek posiadać ubezpieczenie NNW. Po odbyciu praktyki wypełnia dokumenty: Sprawozdanie, Kartę oceny studenckiej praktyki przemysłowej oraz Kartę samooceny osiągnięć efektów uczenia się. Te trzy dokumenty wraz z indeksem muszą być złożone do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk w celu zaliczenia praktyki.

 

 

Natomiast w sytuacji, gdy Pracodawca wymaga "Porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich", należy postępować zgodnie z instrukcją z strony www Wydziału, zakładka Praktyki. Różnica polega na tym, iż wniosek wraz z zaświadczeniem o NNW musi być przesłane do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk dr hab. inż. Pawła Sobieszuka, profesora uczelni, w formie e-mail. O statucie Praktyk powiadamia Wirtualny Dziekanat (nie USOS).

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.