Praktyki Studenckie

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 zaprasza studentów z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na bezpłatne miesięczne praktyki zawodowe. Proponujemy ciekawe tematy z zakresu połączenia chemii i wyrobów medycznych. Studentów zainteresowanych odbywaniem praktyk prosimy o kontakt z Sekretariatem FARUM S.A.

pod numerem telefonu (22) 811 11 30

Kategoria: 
wydział, studia, studenci.