Prace dyplomowe magisterskie

Tematy prac dyplomowych magisterskich do realizacji w r.a. 2021/2022

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej magisterskiej należy stosować poniższe zasady:
 
1. Po wybraniu tematu z poniższej listy należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.
2. Kontakt z promotorem należy realizować przy użyciu e-maila oraz aplikacji MS Teams.
3. Informację o uzyskaniu zgody na realizację pracy dyplomowej należy wysłać na adres: Emilia.Matuszewska@pw.edu.pl  (z kopią do promotora) podając: imię i nazwisko, numer albumu, numer tematu oraz temat.
Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 30.06.2021r.

 

Do pobrania: Oferta tematów prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2021/2022

 

W roku akademickim 2020/2021 termin składania prac dyplomowych magisterskich upływa 16 września 2021 roku.

 

Do pobrania:

Zasady przeprowadzania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Weryfikacja suplementów - instrukcja dla studentów

Zasady egzaminu dyplomowego magisterskiego

 

Lista pytań na egzamin dyplomowy 2021 (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2019/2020 i później)

Lista pytań na egzamin dyplomowy 2017 (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2015/2016 i później)

Uwaga: zmiany w wersji 2017 listy pytań na egzamin dyplomowy dotyczą pytań nr 21 i 22 dla spec. IPP

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania prac dyplomowych zawiera Vademecum dyplomanta WIChiP (wersja 10.2017)

 

Okładki prac dyplomowych - wzory::

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa magisterska

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wydawane bezpłatnie (3 szt.).

 

HARMONOGRAM OBRON WE WRZEŚNIU 2021

Harmonogram do pobrania

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów

Informacje szczegółowe dla studentów