Prace dyplomowe inżynierskie

Tematy prac dyplomowych inżynierskich do realizacji w r.a. 2018/2019

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej inżynierskiej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z listy ofert należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.
2. Po uzyskaniu zgody promotora należy wypełnić obie części  Karty wydania tematu pracy dyplomowej.
Uwaga: wpisany temat pracy musi być zgodny z uzgodnionym z promotorem tematem wybranym z listy.
3. Kartę informacyjną podpisaną przez wykonawcę i promotora należy dostarczyć do Dziekanatu studiów I stopnia.
4. Jedną część Karty należy zostawić w Dziekanacie, zaś jej drugą część (dla studenta) należy zachować.
5. Wyboru tematu pracy i zgłoszenia tematu w Dziekanacie należy dokonać najpóźniej do 27 kwietnia 2018 r.

 

Do pobrania: Oferta tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2018/2019

 

Do pobrania:

Szczegółowe zasady dyplomowania w r.a. 2017/2018 (NOWE!)

Zasady egzaminu dyplomowego inżynierskiego

Lista pytań na egzamin dyplomowy inżynierski

Szablon plakatu pracy dyplomowej inżynierskiej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej (NOWY - od 2.10.2017 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania prac dyplomowych zawiera  Vademecum dyplomanta WIChiP (wersja 10.2017)

 

Okładki prac dyplomowych (NOWE - od 2.10.2017 r.):

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa magisterska

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wydawane bezpłatnie (3 szt.).

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów

Informacje szczegółowe dla studentów

 

 

Postery prac dyplomowych w r.a. 2017/2018

 

Archiwum:

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2016/2017

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2015/2016

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2014/2015

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2013/2014

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2012/2013