Prace dyplomowe inżynierskie

Tematy prac dyplomowych inżynierskich do realizacji w r.a. 2020/2021

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej inżynierskiej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z listy ofert należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.
2. Po uzyskaniu zgody promotora należy wypełnić obie części  Karty wydania tematu pracy dyplomowej.
Uwaga: wpisany temat pracy musi być zgodny z uzgodnionym z promotorem tematem wybranym z listy.
3. Kartę informacyjną podpisaną przez wykonawcę i promotora należy dostarczyć do Dziekanatu studiów I stopnia.
4. Jedną część Karty należy zostawić w Dziekanacie, zaś jej drugą część (dla studenta) należy zachować.
5. Wyboru tematu pracy i zgłoszenia tematu w Dziekanacie należy dokonać najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r.

 

Zmiany zasad podczas zawieszenia zajęć dydaktycznych w PW:

1. Kontakt z promotorem należy realizować przy użyciu e-maila.

2. Zgodę na realizację pracy od promotora należy uzyskać mailowo.

3. Informację o uzyskaniu zgody na realizację pracy dyplomowej należy wysłać na adres: anna.lewczuk@pw.edu.pl (z kopią do promotora) podając: imię i nazwisko, numer albumu numer tematu oraz temat .

4. Kartę wydania tematu pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie po wznowieniu zajęć dydaktycznych w PW.

 

Do pobrania: Oferta tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2020/2021

 

Do pobrania:

Szczegółowe zasady dyplomowania w r.a. 2019/2020

Zasady przeprowadzania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Zasady egzaminu dyplomowego inżynierskiego

Lista pytań na egzamin dyplomowy inżynierski

Szablon plakatu pracy dyplomowej inżynierskiej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania prac dyplomowych zawiera  Vademecum dyplomanta WIChiP

 

Okładki prac dyplomowych - wzory:

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa magisterska

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wydawane bezpłatnie (3 szt.).

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów

Informacje szczegółowe dla studentów

 

 

Postery prac dyplomowych inżynierskich

Postery prac dyplomowych w r.a. 2020/2021

 

Archiwum:

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2019/2020

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2018/2019

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2017/2018

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2016/2017

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2015/2016

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2014/2015

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2013/2014

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2012/2013