Prace dyplomowe inżynierskie

Tematy prac dyplomowych inżynierskich do realizacji w r.a. 2021/2022

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej inżynierskiej w czasie nauki zdalnej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z poniższej listy należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.

2. Kontakt z promotorem należy realizować przy użyciu e-maila oraz aplikacji MS Teams.

3. Informację o uzyskaniu zgody na realizację pracy dyplomowej należy wysłać na adres: anna.lewczuk@pw.edu.pl (z kopią do promotora) podając: imię i nazwisko, numer albumu, numer tematu oraz temat. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 30.04.2021r.

 

Do pobrania: Oferta tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2021/2022

 

Do pobrania:

Zasady przeprowadzania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Weryfikacja suplementów - instrukcja dla studentów

Zasady egzaminu dyplomowego inżynierskiego

Lista pytań na egzamin dyplomowy inżynierski

Szablon plakatu pracy dyplomowej inżynierskiej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania prac dyplomowych zawiera  Vademecum dyplomanta WIChiP

 

Okładki prac dyplomowych - wzory:

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa magisterska

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wydawane bezpłatnie (3 szt.).

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów

Informacje szczegółowe dla studentów

 

 

Postery prac dyplomowych inżynierskich

Postery prac dyplomowych w r.a. 2020/2021

 

Archiwum:

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2019/2020

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2018/2019

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2017/2018

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2016/2017

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2015/2016

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2014/2015

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2013/2014

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2012/2013