Praca przy projekcie badawczym

Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego poświęconego tematyce wykorzystania nośników emulsyjnych w terapiach medycznych.

Wymagania: 

1. Ukończone studia magisterskie w zakresie inżynierii chemicznej - preferowane specjalności związane z inżynierią chemiczną, bioinżynierią oraz biologią i chemią.

2. Chęć podjęcia studiów III stopnia na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

4. Umiejętność wykorzystania specjalistycznych baz literaturowych dotyczących wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i bioprocesowej oraz biologii i chemii. 

5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie oraz pisanie prac naukowych oraz w miarę swobodną komunikacje werbalną.

6. Znajomość podstaw technik analitycznych.

7. Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej lub w badaniach z wykorzystaniem opisu i analizy obrazu mikroskopowego. 

8. Mile widziana znajomość specyfiki pracy z układami rozproszonymi.

9. Chęć rozwoju naukowego i podnoszenia kompetencji.

Opis zadań:

1. Udział w badaniach oraz samodzielne wykonywanie badań laboratoryjnych.

2. Praca z użyciem mikroskopu optycznego, w tym fluorescencyjnego, oraz analiza uzyskanych obrazów mikroskopowych.

3. Udział w opracowaniu danych eksperymentalnych oraz analizie i interpretacji uzyskanych wyników.

4. Udział w modelowaniu matematycznym zjawisk transportu masy w badanych układach.

5. Pomoc w przygotowywaniu publikacji oraz wystąpień konferencyjnych.

6. Praca w interdyscyplinarnym zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do Prof. nzw dr hab. inż. Ewy Dłuskiej drogą e-mailową: Ewa.Dluska@pw.edu.pl. W tytule wiadomości proszę podać: „Rekrutacja-nośniki emulsyjne”. 

Termin składania ofert: do 31.01.2018 r. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywna ocena uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego na studia III stopnia (patrz szczegóły rekrutacji i regulamin Studia III stopnia Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW).

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, absolwenci, nauka.