Poszukujemy pracownika do Działu Zaopatrzenia

Poszukujemy osoby na stanowisko referenta technicznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Zaopatrzenia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@ichip.pw.edu.pl, w terminie do 17.03.2016 r.

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac związanych z realizacją zamówień;
 • prowadzenie ewidencji butli gazowych oraz dbanie o terminowy ich zwrot;
 • oznakowywanie środków trwałych i niskocennych składników majątku;
 • przygotowywanie środków trwałych i niskocennych składników majątku do likwidacji;
 • prace pomocnicze przy sporządzaniu dokumentacji do likwidacji ŚT i NSM;
 • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej ŚT i NSM;
 • prace pomocnicze przy sporządzaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie średnie;
 • przynajmniej roczny staż pracy;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość obsługi komputerowych programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 tekst jedn.)".

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, absolwenci.